Правознавство (викладач ЦиганенкоРП)
(ЦиганенкоРП)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна правознавство вивчається студентами спеціальностей:
«Готельне обслуговування», «Зелене будівництво і садово-паркове господарство», «Промислове квітництво» на 1 курсі у 1 семестрі (денна форма навчання)

Для этого курса нужно кодовое слово