Academic English
(Naumova I.O.)

 Для этого курса нужно кодовое слово


НАУКОВА ІНОЗЕМНА МОВА (НIМ) (англiйська мова) для студентів за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища», 8.06010203, 5 курс, 10 семестр. Предметом вивчення навчальної дисципліни є іноземний науковий дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Для этого курса нужно кодовое слово