Основи обробки матеріалів та інструмент (викладач Безгодкова Л.В.)
(ООМтаІ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Для студентів спеціальнсті "Обслуговування верстів з програмним управлінням і робототехнічні комплекси" дисципліна "Основи обробки метаріалів та інструмент" читається на другому курсі у четвертому семестрі. Мета дисципліни надання студентам загальної уяви про сутність процесів механічної обробки матеріалів, конструкцію інструментів, методику розрахунку режму різання.

Для этого курса нужно кодовое слово