Тестовый курс_ГречкоЕА
(ГречкоЕА)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Я , Гречко Олена Олексіївна , викладаю в Житлово-комунальному технікумі дисципліну "Інформаційні системи і технології в ландшафтному дизайні"
напрям підготовки 090103 "Лісове і садово-паркове господарство"

спеціальність 5.09010303 "Зелене будівництво і садово-паркове господарство"
відділення "Зелене будівництво та промислове квітництво"

група 3-ЗБ- 1,2 , семестр ІV
Предметом вивчення навчальної дисципліни є прикладні програми
комп'ютерної графіки AutoCAD та Наш Сад Рубін, які використовуються для виконання креслень та ландшафтних проектів.
Основними завданнями вивчення дисципліни - є оволодіння студентами навичок роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення ПК цільового призначення : побудова та редагування графічних об'єктів, тобто створення зображень в пам'яті комп'ютера і формування цього зображення на моніторі комп'ютера.

Для этого курса нужно кодовое слово