Економічна теорія (основи економічної теорії, макроекономіка) - 2017-2018 навчальний рік
(ЕТ (ОЕТ. Макро))

 Для этого курса нужно кодовое слово

Нормативна дисципліна, призначена для бакалаврів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" 1 курсу денної і заочної форм навчання

Для этого курса нужно кодовое слово