Економічна теорія (основи економічної теорії, макроекономіка)
(ЕТ(ОЕТ. Макро))

 Для этого курса нужно кодовое слово

Нормативна дисципліна, призначена для бакалаврів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" 1 курсу денної і заочної форм навчання

Для этого курса нужно кодовое слово