Основи охорони праці (викладач Воронцова З.О.)
(ВоронцоваЗО)

 Для этого курса нужно кодовое слово


Основи охорони праці
для студентів 3 курсу
спеціальності "Зелене будівництво і садово-паркове господарство"
Житлово-комунального коледжу ХНУМГ імені О.М.Бекетова.
Дисципліна вивчається в 5 семестрі.

Для этого курса нужно кодовое слово