ОП в галузі_Давиденко ВЮ
(Давиденко ВЮ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна "Охорона праці в галузі" вивчається студентами денної форми навчання напряму підготовки 050701 "Електротехніка та електротехнології", спеціальності 05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" на 4-му курсі у 7 семестрі

Для этого курса нужно кодовое слово