Електроустаткування П i ЦС_ПисанкоЕО
(ПисанкоЕО)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс для дисципліни "Електроустаткування підприємств і цивільних споруд" для спеціальності 5.05070104 "Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд" для студентів денної форми навчання вивчается три семестра, проте дистанційний курс "Електроустаткування підприємств і цивільних споруд" для даної спеціальності представлений на один семестр, який закінчується заліком.

Для этого курса нужно кодовое слово