Електропостачання_КузьменкоВВ
(КузьменкоВВ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс для дисциплины "Електропостачання"для спеціальностей 5.05070104 "Монтаж і експлуатація підприємств і цивільних споруд" Модуль 1 для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання. Вивчається два семестра.

Для этого курса нужно кодовое слово