Основи психології (викладач Пономаренко О.Г.)
(ПономаренкоОГ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс з дисципліни "Основи психології" для студентів 3 курсу спеціальності 5.14010101 Готельне обслуговування. Вивчається в V семестрі.

Для этого курса нужно кодовое слово