Организация ресторанного хозяйства
(ДавыдоваОЮ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс «Організація ресторанного господарства» призначений для студентів 4 курсу 7 семестра заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" і 6.140103 «Туризм». Дисципліна передбачає вивчення основних принципів організації ресторанного господарства, особливості сучасної організації виробництва і обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства.

Для этого курса нужно кодовое слово