Экономтеория_Можайкина_арх
(ЭТАрх)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна має назву "Економічна теорія".Економічна теорія є однією з нормативних дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку бакалаврів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». Курс створений для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальність 6.092100 «Теплогазопостачання і вентиляція». Вивчається у першому семестрі.

Для этого курса нужно кодовое слово