Муніципальний менеджмент
(ММен)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Мета викладання навчальної дисципліни «Муніципальний менеджмент» єнадання знаньпроформуваннясистеми теоретичних та практичнихзнань щодо системи реалізації управлінських повноважень органами місцевого самоврядування у сучасних умовах господарювання.

Завдання вивчення дисципліни «Муніципальний менеджмент» є формування у студентів належного рівня знань про процеси управління на муніципальному рівні, які здійснюються з використанням специфічних методів і інструментів,а також набути навичок адаптації і впровадження управлінських рішень у практичну діяльність органів місцевого самоврядування.

Для этого курса нужно кодовое слово