МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ
(МСОЗР)

 Для этого курса нужно кодовое слово

(для студентів 3 курсу всіх форм навчання
напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)

Для этого курса нужно кодовое слово