Бухгалтерський облік (викладач Денисенко С.М.)
(Бухгалтерський облік)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс «Бухгалтерський облік» вивчає основні завдання й особливості методології й організації бухгалтерського обліку, принципи його побудови за умов формування ринкових відносин в Україні на засадах національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Для студентів спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (3 семестр) та 5.03050702 «Комерційна діяльність» (5 семестр).

Для этого курса нужно кодовое слово