Тестовый курс_ЧередниченкоАA
(ЧередниченкоАA)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна «Туристське країнознавство» направлена на озброєння майбутніх фахівців сфери туризму професійними знаннями у сфері теорії і методології країнознавчого дослідження та методикою туристського вивчення країни, формування фахового світогляду щодо територіальної організації та умов розвитку туризму в країнах і регіонах світу. 1й рік підготовки, 2й семестр

Для этого курса нужно кодовое слово