Тестовый курс_Козлицкая Е. Н.
(КозлицкаяЕН)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна "Людина і світ" вивчається студентами другого курсу усіх спеціальностей ЖКК. Вивчення курсу «Людина і світ» має сприяти формуванню в сучасної молодої людини гуманістичної світоглядної культури на основі пріоритету загальнолюдських цінностей.

Для этого курса нужно кодовое слово