Українська мова (за професійним спрямуванням) (викладач Манжос С.В.)
(МанжосСВ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліну "Українська мова(за професійним спрямуванням)" студенти всіх спеціальностей коледжу вивчають на 3 курсі у 6 семестрі.

Для этого курса нужно кодовое слово