Тестовый курс_РоманенкоСВ
(РоманенкоСВ)

 Для цього курсу потрібне кодове слово

Дисципліна "Міські інженерні мережі" для студентів 4 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».
Під час вивчення дисципліни "Міські інженерні мережі" студенти знайомляться з влаштуванням та призначенням інженерних мереж та набувають досвід проектування зовнішніх інженерних мереж та розміщення інженерно-технічних споруд, знайомляться з прийомами вибору економічно оптимального варіанту прокладання інженерних комунікацій житлового району.

Для цього курсу потрібне кодове слово