Тестовый курс_ПиличеваМО
(ПиличеваМО)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс присвячено вивченню дисципліни «Інженерна геодезія (загальний курс)» для бакалаврів спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія, яка викладається у 1 семестрі (1 курс). Метою дисципліни є формування знань про зміст та методи топографо-геодезичних робіт, що виконуються для створення топографічної основи будівельного проектування, а також при винесенні проекту планування і забудови на місцевість.

Для этого курса нужно кодовое слово