Кадастрові Геоінформаційні системи_НестеренкоСГ
(НестеренкоСГ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна "Кадастрові геоінформацційні системи" відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістра напряму спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". Вивчається в 9 семестрі 5 курсу.
Предметом курсу є основні теоретичні положення та інформаційні засоби реалізації геоінформаційних технологій в кадастрових системах.
Мета курсу - формування у майбутніх фахівців уявлення про призначення, склад та функції геоінформаційних технологій у створенні кадастрових систем.

Для этого курса нужно кодовое слово