Маркетинг готельного і ресторанного господарства
(МГіРГ)

 Для этого курса нужно кодовое слово


Для студентів 5 курсу заочної (дистанційної) форм навчання напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа

Для этого курса нужно кодовое слово