Інфраструктура просторових даних
(ІПД)

 Для этого курса нужно кодовое слово

«Інфраструктура просторових даних»
Навчальний курс
(для студентів 2-го курсу денної форми навчання
спеціальність 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
спеціалізації (освітня програма) «Комп’ютерні науки»)

Для этого курса нужно кодовое слово