Квітництво (ПК)
(Йолкіна Л.В.)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна "Квітництво"для спеціальності "Промислове квітництво"ЖКК ХНУМГ імені О.М.Бекетова.Вивчає загальні заходи вирощування декоративних рослин відкритого грунту, морфобіологічну характеристику, походження,агротехніку вирощування, використання в озелененні окремих культур.

Для этого курса нужно кодовое слово