Дендрологія
(Дендрологія)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс по дисципліні "Дендрологія", для студентів денної орми навчання, 3 курса, спеціальності 5.09010101 "Промислове квітництво", вивчається в 5-му семестрі

Для этого курса нужно кодовое слово