Тестовый курс_ОльховскаяМА
(ОльховскаяМА)

 Курс доступен гостю
 Для этого курса нужно кодовое слово


Курс "Економіка та організація виробництва" призначений для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” і 7.100402 «Транспортні системи».

У курсі "Економіка та організація виробництва" висвітлено концептуальні основи функціонування промислового підприємства; надано основні методики розрахунку виробничої програми та виробничої потужності підприємств, механізм впливу виробничих фондів на ці комплексні показники. Також розглядається вплив людського фактору та продуктивності праці на роботу підприємства, проаналізовано фінансові аспекти функціонування підприємства та викладено організаційні основи виробництва, наукової організації та нормування праці.

Курс доступен гостю  Для этого курса нужно кодовое слово