Комплексні тренінги, підприємництво, торгівля
(КТПТ)

Комплексні тренінги "Підприємництво", "Торгівля" для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання