Тестовый курс_ВоронинаЕО
(ВоронинаЕО)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Міжнародні фінансово-кредитні відносини - одна з найскладніших сфер ринкового господарства, де фокусуються проблеми національної та світової економіки. В курсі вивчаються економічні категорії, закономірності розвитку, основні принципи та форми організації цих відносин. Курс розраховано для студентів, що навчаються за напрямом "Підприємництво,торгівля і біржова діяльність" денної та заочної форми навчання. Дисципліна вивчається на 3 курсі, 5 семестр

Для этого курса нужно кодовое слово