Організація анімаційних послуг в туризмі (МГКТС)
(ОАПвТур (МГКТС))

 Для этого курса нужно кодовое слово


Навчальний курс з дисципліни "Організація анімаційних послуг в туризмі" орієнтований на студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" (спеціалізація "Менеджмент готельногого, курортного і туристського сервісу")

Для этого курса нужно кодовое слово