Тестовий курс_ВоронинаАВ
(ВоронинаАВ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс "Всесвітнья історія" (1 семестр) для студентів І-ого курсу спеціалізацій «Комерційна діяльність», «Промислове квітництво», «Зелене будівництво і садово-паркове господарство», «Готельне обслуговування» спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Агрономія», «Садово-паркове господарство», «Готельно-ресторанна справа»

Для этого курса нужно кодовое слово