Геодезия (часть 4)
(Гео_4)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс призначений для студентів другого курсу напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"

Для этого курса нужно кодовое слово