Тестовий курс_РоманІС
(РоманІС)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліну "Ландшафтний дизайн" вивчають студенти ЖКК спеціальності 206 "Садово - паркове господарство", спеціалізації "Зелене будівництво і садово - паркове господарство" на 3 курсі у 5 семестрі.

Для этого курса нужно кодовое слово