Ґрунтознавство з основами землеробства_КовалжиНІ
(КовалжиНІ)


Курс дисципліни "Ґрунтознавство з основами землеробства" влючає розділи: "Ґрунтознавство загальне", "Ґрунтознавство часткове", "Основи землеробства" і розроблений для студентів ІІ курсу спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" спеціалізації "Зелене будівництво і садово-паркове господарство", викладається в ІІІ семестрі.