Бизнес-планирование и бюджетирование(заочная форма обучения)
(БПтаБ (для ЗО))

 Для этого курса нужно кодовое слово


Навчальний курс «Бізнес-планування та бюджетування» зорієнтовано на освоєння студентами заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” основних теоретичних положень планування діяльності підприємств міського господарства, складання бізнес-планів, розробки комплексного підходу до бізнес-планування та процедури планування розробки та впровадження різних проектів сучасного підприємства міського господарства.

Для этого курса нужно кодовое слово