Інвестиційний менеджмент
(Інвест.мен-т)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна "Інвестиційний менеджмент" вивчається студентами 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" і спеціальності 7.14010101 "Готельна і ресторанна справа" у 9 (осінньому) семестрі.
Вивчаються питання, пов'язані з організаційно-економічними засадами інвестиційного менеджменту, характеристикою й управлінням інвестиціями на підприємтвах сфери туризму.

Для этого курса нужно кодовое слово