Виконання проектних дій
(ФесенкоТГ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна «Виконання проектних дій» призначена для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами», вивчається на 5 курсі (10 семестрі) денної і 6 курсі (11 семестрі) заочної форм навчання.
Розглядаються інструменти і методики виконання, моніторингу і контролю управлінських процесів, процедур, операцій проекту.

Для этого курса нужно кодовое слово