Право
(Правознавство)

 Для цього курсу потрібне кодове слово

Курс "Право" для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей. Курс включає вивчення модулів:
1.Теорія держави та права
2.Основи публічного права
3. Основи приватного права.

Для цього курсу потрібне кодове слово