Господарське право
(Господарське право)

 Для цього курсу потрібне кодове слово


Курс "Господарське право ".

для студентів дистанційно-заочної форми навчання спеціальностей 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування

Курс вивчається студентами в 2 семестрі.

В цьому курсі розглядаються загальні положення теорії господарського права, виникнення, зміна і припинення діяльності юридичних осіб, банкрутство, правовий режим майна господарюючих суб’єктів і договірні правовідносини, а також відповідальність , за їх невиконання, захист юридичних і фізичних осію, участь держави в регулюванні господарської діяльності.

Для цього курсу потрібне кодове слово