Бізнес-планування (МОМГ,МОМС,МОБ)
(СамойленкоИА)

 Для этого курса нужно кодовое слово


Курс навчальної дисципліни "Бізнес -планування" розрахован на студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю менеджмент організації і адміністрування (7 семестр).

Викладання курсу «Бізнес-планування» зорієнтовано на освоєння студентами основних теоретичних положень та процедури планування розробки та впровадження різних проектів сучасного підприємства міського господарства.
Засвоєння курсу дає можливість майбутнім спеціалістам робити висновки щодо конкретних ситуацій планування нововведень на підприємствах ЖКГ; ефективно користуватися національними законодавчими і нормативними документами, щодо планування на підприємстві; визначати доцільність впровадження нововведень.

Для этого курса нужно кодовое слово