Трудове право
(Трудове право)

 Для цього курсу потрібне кодове слово

В курсі розглядаються основні положення теорії та практики трудового права України. Курс передбачено для вивчення студентами денної та заочної форм навчання 1 та 3 курсу
Напрямів підготовки:
6.030504 Економіка підприємства;
6.030509 Облік і аудит;
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій;
6.060103 Гідротехніка (водні ресурси);
6.170202 Охорона праці;
6.170201 Цивільний захист;
6.050701 Електротехніка та електротехнології

Для цього курсу потрібне кодове слово