Базовий курс "Вища математика. Модуль 3" (для студентів електротехнічних спеціальностей) (Викладач – Якунін А.В.)
(База ВМ_М3)

 Для цього курсу потрібне кодове слово

Дистанційний навчальний курс призначається для вивчення нормативної навчальної дисципліни “Вища математика” відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла”. Модуль 3 відповідає третьому семестру денної та заочної форм навчання

Для цього курсу потрібне кодове слово