Політекономія
(Зоя Василівна)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Політекономія вивчає закономірності розвитку економічних відносин у взаємозвязку з продуктивними силами суспільства і господарським механізмом. Дана дисципліна призначена для вивчення студентами спеціальностей "Комерційна діяльність"Бухгалтерський облік"на другому курсі у третьому семестрі.

Для этого курса нужно кодовое слово