Вища математика. Модуль 1.
(Вороновська Л.П.)

 Для цього курсу потрібне кодове слово

Дисципліна "Вища математика" для студентів 1 курсу (модуль 1) денної та заочної форми навчання.Курс містить теоретичний матеріал та приклади роз'язання типових завдань. До курсу входять наступні розділи вищої математики:аналітична геометрія на площині,лінійна алгебра,границя і неперервність функції,диференціальне числення функції однієї змінної.

Для цього курсу потрібне кодове слово