Аналіз діяльності підприємств туризму (весняний семестр)
(АндренкоІБ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна "Аналіз діяльності підприємств туризму" належить до циклу дисциплін професійної підготовки. Орієнтована на студентів всіх форм навчання напряму підготовки "Туризм".
Рік підготовки: 4.
Семестр: 8.


Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних положень з аналізу та оцінки діяльності туристського підприємства та надбанні практичних навичок використання цих знань для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Предметом вивчення є виробничо-збутова, фінансово-економічна діяльність туристських підприємств та їх структурних підрозділів, що виявляється в системі показників.

Для этого курса нужно кодовое слово