Вступ до гостинності (МГКТС)
(ВГост(МГКТС))

 Для этого курса нужно кодовое слово


Навчальний курс з дисципліни "Вступ до гостинності"
для студентів 1-го курсу (весінній семестр) всіх форм навчання
спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

Для этого курса нужно кодовое слово