Інформаційні системи та технології (1 курс)
(ІСТ_1курс)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс «Інформаційні системи та технології» призначений для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», денної та заочної (дистанційної) форм навчання за спеціальністю 074 "Публічне управління та адміністрування", 1 курс

Для этого курса нужно кодовое слово