Міжнародні економічні відносини
(МЕВ)

 Курс доступен гостю
 Для этого курса нужно кодовое слово

Навчальний курс "Міжнародні економічні відносини" розкриває структуру, стан, основні тенденції та особливості розвитку міжнародних економічних відносин, механізм і специфіку їх реалізації. Мета курсу - опанування теоретичних основ та набуття навичок аналізу процесів і тенденцій у галузі міждержавного економічного спілкування. Курс розраховано для студентів, що навчаються за напрямом "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій", вивчається на 3 курсі, 5 (6) семестр .

Курс доступен гостю  Для этого курса нужно кодовое слово