Вища математика для НІіТ. Модуль 2. (Викладач - Ламтюгова С.М.)
(ВМ. НІіТ. Модуль 2)

 Для цього курсу потрібне кодове слово

для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності "185 - Нафтогазова інженерія та технології", 1 курс, 2 семестр
Для цього курсу потрібне кодове слово