Вища математика для РВВР, ТГВ. Модуль 2. (Викладачі - Ламтюгова С.М., Вороновська Л.П.)
(ЛамтюговаСН)

 Для этого курса нужно кодовое слово


для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки "Водопостачання та водовідведення", "Теплогазопостачання та вентиляція", 1 курс, 2 семестр
Для этого курса нужно кодовое слово