Біржова діяльність
(БД)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна «Біржова діяльність» викладається
для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" .

Для этого курса нужно кодовое слово