Вступ до фаху (Туризм)
(ВФах (ТУР))

 Для этого курса нужно кодовое слово


Дистанційний курс з дисципліни "Вступ до фаху (Туризм)"
для студентів 1-го курсу (весінній семестр) всіх форм навчання
спеціальності 242 "Туризм" галузі знань 24 "Сфера обслуговування"

Для этого курса нужно кодовое слово